Четвъртък, 28 Септември 2023

Биеш виж (побой, побои)

1. Когато в съня си се биеш това показва, че ще бъдеш изправен пред големи трудности.

2. Да се биеш насън е предупреждение да обърнеш внимание на безопасността на дома си и семейството.

3. Ако жена ти те бие насън гости от далече ще посетят дома ви.

4. Да биеш дете или мъртвец е предупреждение, че си на път да извършиш голяма несправедливост.