Събота, 20 Април 2024

Безсъзнание

1. Присъни ли ви се, че сте изпаднал в безсъзнание, това е предупреждение да обърнете внимание на здравето си.

2. Може да ви се струва, че имате само маловажни смущения, но те може да са симптом на сериозно заболявате.

3. Оставите ли нещата така, рискувате да си навлечете сериозни здравословни проблеми.

4. Ако в съня ви друг е изпаднал в безсъзнание, бъдете внимателен, защото мними приятели ще се опитат да накърнят доброто ви име с неверни твърдения и откровени клевети.