Събота, 19 Септември 2020

Без лице

1. Ако сънуваш много хора без лица или не можеш да разгледаш насън лицата им - общуваш с хора без амбиции и рискуваш да се обезличиш.