Четвъртък, 23 Септември 2021

Без лице

1. Ако сънуваш много хора без лица или не можеш да разгледаш насън лицата им - общуваш с хора без амбиции и рискуваш да се обезличиш.