Понеделник, 15 Април 2024

Бели стени

1. Сънувате ли, че виждате или сте заобиколени от бели стени, това е знак, че на пътя ви ще се изпречат, непреодолими на пръв поглед препятствия.

2. Само от вашата находчивост и настоятелност ще зависи дали ще успеете да ти преодолеете.

3. Белите стени в съня ви, освен препятствие, са и знак за неподозираните ви възможности.

4. Проявете ги и нищо няма да може да ви попречи да постигнете успех.