Четвъртък, 9 Април 2020

Бели коси

1. Сънуваш ли се с бели коси, ще имаш огромно богатство и щастие.