Вторник, 16 Април 2024

Басма

1. Басма ако купуваш или шиеш в съня си, очаквай скоро да станеш жертва на измама.

2. Ако насън носиш дрехи от басма, някой ще опита да злоупотреби с доверието ти.