Събота, 20 Април 2024

Баща ми

1. Когато сънуваш баща си, това е показателно, че се намираш в сравнително тежък период от живота си.

2. Ако баща ти се яви в съня ти, може да е знак, че си на грешен път и имаш нужда от мъдър съвет и помощ.

3. Понякога родителите ни посещават насън, за да ни напомнят да сме по-самостоятелни.