Четвъртък, 30 Ноември 2023

Бърша

1. Присъни ли ви се, че бършете, това може да е знак, че се опитвате да сложите край на досегашния си начин на живот и се опитвате да започнете на чисто.