Четвъртък, 18 Април 2024

Барон

1. Барон че си, ако сънуваш, неволно ще се оплетеш в интриги срещу близък приятел.

2. Ако се срещнеш или разговаряш с барон или баронеса, ще научиш за заговор срещу теб.