Събота, 16 Януари 2021

Бърлога

1. Влезеш ли насън в бърлога, значи че ще се възползват от това, че си наивен и добър, за да те мачка.

2. Видиш ли насън бърлога на диво животно, значи нещо те застрашава.