Понеделник, 28 Ноември 2022

Банкноти

1. Ако виждаш в съня си банкноти, значи наяве няма да ги имаш, но пък ще се радваш на обществен престиж.

2. Ако ги пипаш или броиш, пази се от болест.