Понеделник, 28 Ноември 2022

Банкнота

1. Ако виждаш в съня си банкнота, значи наяве няма да имаш пари, но пък ще се радваш на обществен престиж.

2. Ако я пипаш или броиш, пази се от болест.