Петък, 8 Декември 2023

Бъдеще

1. Гадаеш ли в съня си бъдещето, значи че ще те навестят отминали неприятности или ще се появи отминал конфликт.