Събота, 9 Декември 2023
За психопатите и липсата им на емпатия или защо просто не им пука
1054

За психопатите и липсата им на емпатия или защо просто не им пука

Човешките същества са социални животни и емпатията или иначе казано съчувствието, т.е способността на човек да съпреживява емоциите, чувствата и мислите на другите – е изключително важен елемент от човешката същност. Вярва се, че хората, които показват по-високи резултати на тестове за психопатия, нарцисизъм и макиавелизъм* (или т.нар. „тъмна триада“ на психологическите характеристики) страдат от липса на емпатия, пишат от Obekti.bg.

Ново изследване обаче показва, че в действителност нещата не стоят по този начин. Психопатите могат да изпитват съчувствие към другите, просто избират да не го правят.

За да достигнат до тези заключения, изследователите са подканили 278 души от цял свят да попълнят анонимно онлайн изследване, което е имало за цел да измери както техните нива на въпросната „тъмна триада“, така и когнитивните им способности.

Емпатията им е била оценявана по два начина.

Доброволците са направили теста за Индекс за междуличностна реактивност (IRI) - най-често използваният инструмент за изследване на емпатията. Той включва изказвания от типа „Преди да критикувам някого, аз се опитвам да си представя как бих се почувствал/а, ако съм на тяхно негово/нейно място“ и подканва участниците да определят степента, в която са съгласни с тях.

Втората част от оценката на емпатията включва теста за Многоаспектната емпатия (MET). При него участниците са подканени да разгледат 20 снимки с позитивни емоции и 20 с негативни и да определят кои според теб са положителните и кои – отрицателните. Неовата цел е да определи дали хората могат да познаят как се чувстват останалите.

Екипът открива, че хората, които имат по-високи оценки по отношение на тъмната триада, могат съвсем спокойно да разпознават емоциите на другите във въпросния MET тест. Те просто не ги взимат предвид, когато се стигне дотам.

Разбира се, трябва да се има предвид, че в изследването на са взели участие хора, които са били диагностицирани с психопатия или нарцисизъм – то е определило тези черти на базата на собствен въпросник. Освен това използването на онлайн въпросник не позволява на учените да езиковите умения на участниците (използваният език е бил английски). И не на последно място – извадката не е представителна за цялото население. Екипът е набирал участници през LinkedIn и по-голямата част от тях са с университетско образование и с интереси в сферата на човешките ресурси.

* Според Оксфордския речник макиавелизмът е, „използването на лукавство и двуличие в държавното управление или в управлението, като цяло“.