Понеделник, 11 Декември 2023
Как да реагираме, когато някой иска да ни обиди
912

Как да реагираме, когато някой иска да ни обиди

Позволете ни да ви разкажем една хубава притчка за това как да се научим да реагираме, когато някой се опитва да ни обиди и то нарочно, но без причина. Историята е поучителна и със сигурност ще ни даде възможност да подобрим реакциите и емоциите си, когато поради една или друга причина попаднем в такава ситуация. Бъдете смирени и ще се справите с всяка трудност.

Веднъж един от последователите на Буда го запитал:

- Учителю, ако някой ме нападне с гневни думи, без да съм виновен, какво трябва да направя аз?

Буда отвърнал:

- Какво ще предприемеш, ако от дърво се отчупи сух клон и падне върху теб?

При тези думи ученикът се развеселил:

- Какво да направя? Това ще се е случило случайно. Просто стечение на обстоятелствата.

В този момент по лицето на Буда също се появила усмивка. Той казал:

- Ученико, защо тогава не приемеш нападките от човек по същия начин? Ако някой празноглавец, обзет от своята глупост и гняв, те обиди, просто си въобрази, че думите му са като паднал клон от дърво. Не могат да те докоснат, не могат да ти навредят, не могат да те променят.