Петък, 30 Септември 2022

Пулс

1. Мериш ли насън пулса си, значи ще имаш сърдечни терзания.

2. Чуваш ли пулса си насън, значи ти предстоят здравословни проблеми или опасности.

3. Мериш ли пулс на някой насън, значи ти предстои да се тревожиш много за някой приятел или близък.

4. Нямаш ли пулс в съня си, значи ще разлюбиш някого.