Петък, 26 Февруари 2021

Пудра, пудриера, пудриш

1. Пудри ли се някой в съня ти, значи ще си имаш работа с потаен, зъл и труден човек.

2. Сънуваш ли, че се пудриш в съня си, значи ще прикриваш истинското си отношение към някого или нещо, ще страдаш от нечиста съвест.

3. Отваряш ли пудриерата си насън, значи ще ти направят неискрен комплимент.

4. Разсипеш ли насън пудра, значи ще изобличиш някого в клевета.