Вторник, 20 Октомври 2020

Проповед

1. Изнасяш ли в съня си проповед, значи трябва да избягваш да даваш съвети.

2. Слушаш ли в съня си проповед, значи че добронамереността ти ще даде лоши резултати.