Петък, 23 Октомври 2020

Пропаганда

1. Пропагандираш ли нещо в съня си, значи в реалността ще ти се наложи да защитаваш позициите и интересите ти.