Вторник, 20 Октомври 2020

Пронизвам

1. Сънуваш ли, че пронизваш някой или нещо, значи плановете и намеренията ти ще бъдат нечестни и мръсни.