Четвъртък, 23 Септември 2021

Прокуратура, прокурор

1. Видиш ли в съня си прокурор, значи трябва да си по - снизходителен към слабостите на хората.

2. Сънуваш ли, че си прокурор, значи номерата и малките ти тайни ще бъдат изобличени.