Вторник, 16 Април 2024

Прохождане

1. Ако в съня си видите, дете как прохожда, това е знак, че ви липсва самостоятелност и ви е време да започнете сам да взимате решенията живота си.

2. Ако вие се учите да ходите насън - ще започнете нова работа и ще ви е трудно да свикнете с колегите си.