Петък, 27 Януари 2023

Проект

1. Изпълняваш ли или правиш в съня си проект, значи ще се докажеш трайно на работното си място, ще осъществиш голяма печалба.