Четвъртък, 29 Октомври 2020

Продаваш

1. Присъни ли ви се, че продавате нещо, това е предупреждение да сте особено внимателни в бизнеса, защото сте заплашени то неуспешни сделки и финансови загуби.