Събота, 20 Юли 2019

Продаване

1. Продава ли някой в съня ти, значи че ще поемеш трудна задача, ще сключиш неизгодна или лоша сделка.

2. Сънуваш ли, че продаваш нещо в съня си, значи ще имаш скромна печалба или придобивка.
Коментари ( 0 )

Все още няма коментари.