Четвъртък, 30 Ноември 2023

Пробна

1. Ако в съня си се намирате в пробна, това е предупреждение, че някой от близките ви ще се опита да се възползва от вас или ще ви постави в унизително положение.