Петък, 19 Април 2024

Проблем

1. Решаваш ли в съня си проблем, означава че ще разбереш, че някой друг е действал и решил вместо теб.

2. Затрупан ли си в съня си с проблеми, значи в реалността се опасяваш и тревожиш без да има защо.