Четвъртък, 22 Октомври 2020

Признание

1. Получаваш ли насън признание, значи ти предстои да се сприятелиш или запознаеш с влиятелни личности.

2. Правиш ли или чуеш насън признания, значи ти предстои да се отървеш от тежко задължение.