Събота, 24 Октомври 2020

Приток

1. Видиш ли в съня си приток на река, значи ще имаш много нови възможности на работното място, но също и нови рискове и задължения.