Вторник, 20 Октомври 2020

Притиснат

1. Притиснат ли си насън от някой или нещо, това може да е знак, че ще ви възложат някаква непосилна работа, която много ще ви затрудни.

2. Ако в съня си притискате някой, ще се опитате да се възползвате от усилията на друг човек, близък или колега.