Събота, 24 Октомври 2020

Притеснение

1. Притеснява ли се някой в съня ти, означава че човека, който обичаш се нуждае от вниманието и съдействието ти.

2. Изпитваш ли в съня си притеснение, значи ще те поощрят или насърчат в интимните отношения, ще получиш любовни аванси.