Петък, 23 Октомври 2020

Присъда

1. Излежаваш ли в съня си присъда, значи ще те реабилитират или оправдаят след явна несправедливост.

2. Ако сънуваш, че произнасяш присъда, значи се заблуждаваш в предположенията си, лъжеш се в нещо.

3. Чуеш ли в съня си някой да произнася присъда, значи трябва да се въздържай се да не вземаш крайни решения.