Неделя, 16 Май 2021

Примка

1. Правиш ли в съня си примка, значи грешиш, отнасяш се несправедливо или неразумно.

2. Видиш ли насън примка, значи някой ти желае злото, стреми се да се облагодетелства от твоя грешка.