Четвъртък, 29 Октомври 2020

Пример

1. Сочат ли те в съня ти за пример, значи че в скоро време ще те клеветят или обвиняват.

2. Ако даваш в съня си на някой пример, значи не му правиш добра услуга.