Неделя, 16 Май 2021

Прилика

1. Приличаш ли на някой в съня си, значи ще потърсиш нечий грешки, съдба или успехи.

2. Откриваш ли или търсиш в съня си прилика, значи ще разбереш съществена истина.