Вторник, 20 Октомври 2020

Приятелки

1. Сънуваш ли приятелките си, значи ще ти се случи нещо, което не си очаквал.

2. Сбогуваш ли се в съня си с приятелки, значи че мъката ти ще отмине.

3. Разбереш ли насън, че приятелките ти не са истински, значи требва да си предпазлив от хората, които те заобикалят.