Събота, 10 Декември 2022

Приятелка

1. Сънуваш ли, че те напуска приятелка, ще избегнеш нещастие.

2. Сънуваш ли, че имаш спор или скарване с приятелка, значи двете с тази приятелка ще имате големи постижения.

3. Пиеш ли, ядеш или се веселиш с приятели в съня си, значи в реалността очаквай неприятности, проблеми, кавги.

4. Видиш ли насън приятелка, ще имаш помощник, ще срещнеш съдействие за намеренията си.

5. Изпращаш ли, посрещаш, посещаваш или приемаш на гости приятелка в съня си, предстоят ти безгрижни дни и много радости.

6. Видиш ли в съня си починала или заминала надалеч приятелка, очаквай вести.