Понеделник, 11 Декември 2023

Приятели

1. Сънуваш ли, че те напуска приятел, ще избегнеш нещастие.

2. Сънуваш ли, че имаш спор или скарване с приятел, значи двамата с този приятел ще имате големи постижения.

3. Пиеш ли, ядеш или се веселиш с приятели в съня си, значи в реалността очаквай неприятности, проблеми, кавги.

4. Видиш ли насън приятел, ще имаш помощник, ще срещнеш съдействие за намеренията си.

5. Изпращаш ли, посрещаш, посещаваш или приемаш на гости приятел в съня си, предстоят ти безгрижни дни и много радости.

6. Видиш починал или заминал надалеч приятел, очаквай вести.