Четвъртък, 22 Октомври 2020

Приемна

1. Чакаш ли в съня си в приемна, значи че молбата ти за внимание или съдействие няма да е изпълнена.