Петък, 1 Декември 2023

Прием

1. Сънуваш ли, че си на прием, значи си привлякъл вниманието на вишестоящите.

2. Сънуваш ли, че даваш прием, значи ще получиш признание на високо равнище.