Петък, 23 Октомври 2020

Придошла река

1. Придошла или преляла от коритото си река в съня предсказва спънки в работата, смяна на работното място или на хората, с които работиш.