Петък, 30 Октомври 2020

Причастие

1. Взимате ли причастие насън, ще имате божията подкрепа и благословия във всичките си бъдещи начинания.

2. Ще се радвате на успех и благоденствия, които да споделите с приятелите и семейството си.