Вторник, 3 Август 2021

Превръзка

1. Сънуваш ли, че си превързан, значи ще се лишиш от независимостта или свободата си.

2. Видиш ли насън дамска превръзка, значи ще си напълно зависим от някой или измамен.

3. Носиш ли, правиш или видиш насън превръзка, значи ще претърпиш загуби.

4. Видиш ли превръзка на главата насън, значи ти предстоят съдебни или финансови разправи и конфликти.

5. Превръзка на окото в съня ти вещае умишлена заблуда.