Събота, 22 Юни 2024

Превоз, превозваш

1. Превозваш ли в съня си товар или стоки, значи че съдбата на някой е в твой ръце.

2. Ако превозваш хора в съня си, значи не трябва да поемаш допълнителни отговорности или задължения, тъй като има вероятност да си потърпевш.