Събота, 24 Октомври 2020

Превод, преводач

1. Видиш ли в съня си преводач, значи ще бъдеш нает за не добре платена, но престижна служба.

2. Превеждаш ли от или на чужд език, значи имаш големи възможности, които за съжаление няма да бъдат възнаградени или оценени.