Неделя, 16 Май 2021

Претенция

1. Удовлетворяваш ли в съня си претенциите на някой, значи не очаквай да бъдеш възнаграден за добрините ти или да получиш благодарност.

2. Изслушваш ли или поставяш насън претенции, значи че в реалността ще изпуснеш някаква възможност, ще изгубиш късмета си.