Четвъртък, 8 Декември 2022

Преселение

1. Сънуваш ли преселение, предстои ти неприятна промяна или финансови загуби.