Събота, 24 Октомври 2020

Преселение

1. Сънуваш ли преселение, предстои ти неприятна промяна или финансови загуби.