Неделя, 16 Май 2021

Пресъхнал

1. Видиш ли насън пресъхнала река, значи няма да осъществиш намеренията и плановете си.

2. Сънуваш ли пресъхнал извор или чешма, значи ти предстои да изгубиш щастието в семейството си.

3. Ако сънуваш пресъхнал кладенец, значи ти предстои да загубиш благодетел или пари.