Неделя, 16 Май 2021

Преподавател

1. Сънувате ли или разговаряте с преподавател, ще се учите, но слабо.

2. Изпитва ли ви насън преподавател, значи ще се доверите на лош човек.

3. Kарате ли се насън с преподавател, ще имате весел ден.

4. Сънувате ли, че сте преподавател, значи ще ви се отплатят щедро за доброто, което сте направили.