Петък, 27 Януари 2023

Препятствие

1. Успееш ли в съня си да преодолееш препятствие, значи ще можеш да се поздравиш с успех.

2. Ако трябва да преодолееш в съня си препятствие, значи в реалността ще се чувстваш обезверен или разочарован от службата си.